Konserwatyści są bardziej skłonni do strachu niż liberałowie. Różnica w poglądach politycznych jest w jednej trzeciej uwarunkowana genetycznie, w około połowie przez czynniki środowiskowe, i tylko w około 1/6  – przez wychowanie rodzinne. Takie dane przytacza biolog Aleksandr Markow powołując się na badania genetyczne amerykańskich naukowców.

Aleksandr Markow jest profesorem biologii, pracownikiem naukowym Instytutu Paleontologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Jego opracowanie „Ewolucja człowieka”, które ukazało się w 2011 roku, opowiada o pochodzeniu i budowie człowieka w oparciu o badania z zakresu antropologii, genetyki i psychologii ewolucyjnej. Jeden z rozdziałów książki poświęcony jest dziedziczności „poglądów politycznych” człowieka.